Jsem členem SKP Ostrava od 1972 až dosud a KČT Třinec od 2009 až dosud, ale účastním se akcí i jiných turistických spolků. Na http://tuzr1.rajce.idnes.cz/ jsem vystavil všechny vícedenní pobyty za období 2005 - 2010. Další turistické jednodenní a vícedenní akce za období 2011 - 2016 jsou umístěny a umisťuji na http://tuzr.rajce.idnes.cz/ s časovou ztrátou. Od r. 2017 se zhoršily zdravotní problémy manželky a stal jsem se mužem v domácnosti a přešla na mě i péče o vnuka - vyzvedávání z MŠ, ZŠ a péče o něj. Povinností mnoho, zálib a turistických akci k odreagování také a přestal jsem stíhat a musel jsem mnohé omezit. Proto na tuzr dopracuji a vystavím akce za 2015 - 2016 a na tuzr1 rozděluji a umisťuji akce od 2017 - dosud. Na http://trinecky.rajce.idnes.cz/ (Hanák ze slezské Ostravy-Poruby) jsem umístil a budu umisťovat pro přátele a pro vzpomínku na žijící i zemřelé především jednodenní akce od 2006 - 2010.
565 fotek, tento týden, 28 zobrazení, 8 komentářů | cestování, krajina, příroda, rodina-přátelé, vesnice
Turistický zájezd KČT Třinec do krásných Súľovských skal zbarvených podzimem ve slunci. Odbočil jsem na všemožné vyhlídky na trase a vystoupal jsem k vrcholným skaliskům BRADY (817 m). Pěší výlet jsme zakončili na pivě v Chatě Súľov a oslavu mých 73. narozenin v BUSu vaječňákem a meruňkovicí.
244 fotek, 19.7.2015, 18 zobrazení, 5 komentářů | cestování, krajina, města, příroda, vesnice
Individuální výlet vlakem do města Krásno nad Kysucou a po prohlídce města přesun BUSem do Vychylovky. Pak pěší trasa ke skanzenu a kolem Depa a starých kolejí úzkokolejné lesní železničky do Vychylovky-Rycierky. Podél řeky Bystrica do Nové Bystrice, Staré Bystrice, kde je první slovenský orloj. Při výletu jsem vyfotil několik objektů se sv. Janem Nepomuckým. Pak do Klubiny, Zborova nad Bystricou a kousek BUSem do Krásna nad Kysucou a přes celé město na vlak a domů.
404 fotek, 18.7.2015, 23 zobrazení, 8 komentářů | cestování, krajina, příroda, vesnice
Individuální vzpomínkový výlet vlakem+BUSem do Súľova a Súľovských skal. V kostele jsem vyfotil sv. Jana Nepomuckého. Na trase bylo takové množství krásně tvarovaných skal, že mi čas nestačil na zdolání vrchu Žibrid a musel jsem původní záměr zkrátit. Cestou na vlak do Bytče jsem měl štěstí, když mě v Jablonovém do auta přibrali mladí turisté z Ostravy-Poruby.
28 fotek, 15.7.2015, 17 zobrazení, 2 komentáře | architektura, cestování, města, příroda
Navštívil jsem Muzeum Ślaska v Cieszynie, které je nejstarším ve Střední Evropě. Chtěl jsem vyfotit obrazy se sv. Janem Nepomuckým, ale jelikož jsou v depozitu, tak jsem se pokusil ne moc úspěšně ofotit lesklé a ohnuté stránky knihy s obrazy sv. Jana Nepomuckého. Na zpáteční cestě jsem se po letech prošel zajímavou částí Cieszyna - Benátky s domky tehdejších řemeslníků podél vodního kanálu. V žst. Český Těšín jsem zhlédl stav prací na modernizaci železničního koridoru.
136 fotek, 7.7.2015, 16 zobrazení, 1 komentář | architektura, cestování, krajina, města, vesnice
5. den 5-denního pobytu cykloturistů KČT Třinec v Osoblaze a poznávání Osoblažska a příhraničí Polska. Po vyřízení pobytových formalit jsem vyjel s 2-hodinovým zpožděním za našimi cykloturisty přes polské příhraničí směr Opava. Nespěchal jsem a klikatě jsem projížděl polské obce až do Opavy a fotil jsem tématicky objekty se sv. Janem Nepomuckým. Netušil jsem, že mi do fotoaparátu vnikla nečistota a vytvořila skvrnu. Prohlédl jsem si zejména město Glubczyce s množstvím památek. Jel jsem v úmorném vedru a hospůdky na vesnicích byly uzavřeny a tak jsem si vychutnal karamelové nealko pivo z prodejny. Zaujala mě obec Pilszcz, se zašlou slávou kdysi vyhlášené obce roku v Polsku. Na přejezdu státní hranice mi ubývalo sil a vlak v Opavě východ mi ujel a jel jsem až dalším. Z Ostravy-Svinova jsem k ujetým 75 km přidal 5 km domů na kopec v rozpálené Porubě, kam jsem dojel ve 20:30 h. Musel jsem konstatovat, že cyklojízdy v přírodě i ve městech byly pocitově příjemnější, než pobyt mezi paneláky a v bytě v Porubě.
151 fotek, 6.7.2015, 18 zobrazení, 2 komentáře | cestování, krajina, města, rodina-přátelé, vesnice
4. den 5-denního pobytu cykloturistů KČT Třinec v Osoblaze a poznávání Osoblažska a příhraničí Polska. Z Osoblahy jsme dojeli k nedalekému hraničnímu přechodu Rylovka - Krzyźkowice. Přes Dytmarów do Prudniku, kde jsme se zastavili v Městském parku. Poté do Laka Prudnicka a údolím Zlotego Potoka přes Moszczanku, Charbielin, do města Glucholazy. Zde odpočinek, prohlídka města a zajel jsem do lázeňské části Glucholazy Zdrój. Pak do kopce do centra města Zlaté Hory na oběd a pití. Odtud podhůřím Biskupské kupy a Srebrne Kopy přes výletní místa Jarnoltówek a Pokrzywna a vystoupali jsme do vesnice Debowiec. Cyklostezkou přes Prudnický les jsme projeli státní hranici a sjeli jsme do Jindřichova. Přímou dlouhou silnicí přes Arnultovice a vyhlídku Dubovec (336 m) jsme dojeli do Osoblahy. Trasa 75 km v 34 st.C vedru, které nás provázelo po celý pobyt. Autorem fotek s písmenem za číslem (na závěr) je Božena H.
218 fotek, 5.7.2015, 32 zobrazení, 2 komentáře | cestování, krajina, města, rodina-přátelé, vesnice
3. den 5-denního pobytu cykloturistů KČT Třinec v Osoblaze a poznávání Osoblažska a příhraničí Polska. Zamířili jsme přes Slezské Pavlovice ke státní hranici po cyklostezce a pak polní cestou do Dytmarówa. Prohlédi jsme si památky města Prudnik v den oslav 760 let vzniku. Z věže Voka - nejstarším pozůstatku hradu nám průvodce povyprávěl a ukázal památky a zajímavosti města a okolí. Pak jsme vyjeli na Kozi Góru (317 m), z níž byly pěkné výhledy z rozhledny. Poté jsme si prohlédli vedlejší Sanktuarium św. Józefa: klášter františkánů z 1852, kostel a 2 lurdské jeskyně. V tento odpočinkový den jsme se pak vraceli Osoblažskem zpět se zastávkami v Bartultovicích, Pitárném a v Bohušově. Po večeři v hospůdce jsme si pěšky zašli na historicky cenný Židovský hřbitov v Osoblaze a poté na žst. Osoblaha - prohlédnout si úzkolejné mašinky a nádraží. Trasa cyklo 44 km + pěší 3 km.
172 fotek, 4.7.2015, 21 zobrazení, 4 komentáře | cestování, krajina, města, rodina-přátelé, vesnice
2. den 5-denního pobytu cykloturistů KČT Třinec v Osoblaze s poznáváním Osoblažska a příhraničí Polska. Hlavní cíle dne byly návštěvy města Glogówek, vzdálenějšího krásného zámku Moszna a na zpáteční cestě město Biala v Polsku. Na trase 70 km + 15 km zajížďky jsem vyfotil mnoho sv. Janů Nepomuckých do fotogalerie KČT Nepomuk.
110 fotek, 3.7.2015, 20 zobrazení, 1 komentář | architektura, cestování, města, rodina-přátelé, vesnice
1. den 5-denního pobytu cykloturistů KČT Třinec na OSOBLAŽSKU. Zorganizoval jsem pobyt v Osoblaze pro 18+2 cykloturisty, kteří se z kapacitních důvodů přepravili čtyřmi vlaky ve 4 skupinkách do Opavy a poté na kolech do Osoblahy. Někteří přes Krnov, Město Albrechtice a někteří zkratkou přes Polsko. Zbylí 2 přijeli autem o den později a jezdili si kratší trasy. Se dvěma skupinkami jsem projel a letmo jsem prohlédl památky centra Opavy. S druhou skupinou jsme pak jeli po CT 55 Nábřežím řeky Opavy, Městským parkem, ke Stříbrnému jezeru a pak po CT 5 přes Vávrovice, Muzeum Slezský venkov Holasovice, krásnou alejí stromů, k Petrovu rybníku, přes Krnov, se zastávkami v parku a zámku Linhartovy, na rozhlednu Hraniční vrch u Města Albrechtic, opravovaného kostela zaniklé obce Pelhřimovy a přes Bohušov jsme dojeli do Osoblahy v 18:20 h. k večeři. Na trase 70 km (+ 15 km popojížděk) nás zdržely 3 defekty a tak jsme vynechali zříceninu hradu Fulštejn u Bohušova a obec Rusín.
258 fotek, 25.6.2015, 29 zobrazení, 12 komentářů | cestování, krajina, příroda, rodina-přátelé, vesnice
5. den 5-denního pobytu pěších turistů KČT Třinec v NP PIENINY, kde jsme navštívili Pieniny Spiskie. Vycházelo se z obce Lapsze Niźne, kde jsem si odskočil ke kapli sv. Jana Nepomuckého a 2 kostelům. Při výstupu na hřeben s nejvyšší horou Źar (883 m) byly nejprve zpětné výhledy na Pieniny Wlaściwe, za nimi v dáli Male Pieniny a na Pieniny Spiskie, Maguru Spiskou a v dáli Spišskou Maguru. Z hřebene pak byly výhledy na Jezioro Czorsztyńskie, hrad Czorsztyn a Pieniny Czorsztyńskie a v závěru na vesnici Niedzica Zamek a zámek Niedzica, původně hrad Dunajec z 1326. Prohlédl jsem si hřbitov rodiny Salamonów, nádvoří zámku, vesnici Niedzica Zamek s mnoha krásnými dřevěnými stavbami, hráz přehrady s obrazem ve 3D. Pak jsem se odskočil do kostela ve vesnici Niedzica a zpět a cestou jsem viděl Park Miniatur se Zamkem Niedzica a v cíli pak elektrárnu a Jezioro Sromowskie pod přehradní hrází Jeziora Czorsztyńskiego. Odjezd byl odložen na 15:25 h. (posunutá návštěva zámku Niedzica). Přes Nowy Targ, Chyzne, Slanickou osadu, Čadcu, Třinec a po přesedání na vlak v Č.Těšíně, jsem dojel do Ostravy-Svinova ve 20:35 h.
335 fotek, červen 2015 až duben 2018, 28 zobrazení, 8 komentářů | cestování, krajina, příroda, rodina-přátelé, vesnice
4. den 5-denního pobytu pěších turistů KČT Třinec v NP PIENINY - tento den Malé Pieniny. Od Schroniska Trzy Korony jsme vyjeli v 8:30 h., přes Sromowce Niźne a Wyžne, k Jezioru Sromowskiemu, zde obrátkou přes Spišskou Starou Ves, Červený Kláštor, pod Haligovskými skalami, přes Velký Lipník na Stráňany-sedlo (730 m). Odtud výstup na Vysoké Skalky (WYSOKA 1050 m, se závěrečným strmým výstupem na krásný skalnatý vyhlídkový vrchol - nejvyšší v NP Pieniny. Z hřebene Malých Pienin po hranici SR-PL byly nádherné výhledy, zejména pak ze skalních vrcholů Wysoki Wierch, Rabsztyn, Lazne Skaly a Szafranówka. Ze Sedla Pod Šafranovkou byl sestup do Lesnice. Po občerstvení 15:35 - 17:00 h. v penzionu Lesnica byl návrat do Schroniska Trzy Korony v 17:30 h.
24 fotek, 23.6.2015, 33 zobrazení, 3 komentáře | cestování, krajina, vesnice, zvířata
6. část 3. dne 5-denního pobytu pěších turistů KČT Třinec v NP PIENINY. Po silnici od obce Haligovce jsem došel ke klášteru Červený Kláštor, vyfotil jsem v parku sluncem ozářené sousoší Nejsvětější Trojice se sv.Janem Nepomuckým. Z nábřeží Dunajce byl krásný pohled na skalnatou horu Trzy Korony. Na lávce přes Dunajec jsem vyfotil sošku sv. Jana Nepomuckého a okrajem obce Sromowce Niźne jsem v 18:25 hod. došel do Schroniska Trzy Korony.
113 fotek, 23.6.2015, 30 zobrazení, 1 komentář | cestování, krajina, příroda, vesnice, zvířata
5. část 3. dne 5-denního pobytu pěších turistů KČT Třinec v NP PIENINY. Z Lesnice jsem stoupal místy po neobvyklé červené kamenné břidlicové cestě a došel jsem na sedlo Targov (Przelecz Limierz 677 m). Ze zdejších luk byly i v zamračeném dni pěkné výhledy, pak i z vrchu Vyhlídka (Haligovčík) a později ze svahu Plašné (889 m) a z rozcestí Aksamitka (814 m). Vylezl jsem i na stromy zarostlou kdysi výhledovou skálu na Plašné, odkud jsem měl jen omezené výhledy. Lepší výhledy byly od rozcestí Aksamitka, kde jsem se také schoval pod stříšku odpočívky při delším lijáku. Těšil jsem se na Haligovské skály, ale ty byly shora jednak zarostlé trávou, stromy a keři a po dešti mokro. Sešel jsem po Z značce podél skal do obce Haligovce, odkud byl nádherný pohled na řadu Haligovských skal. V obci je několik roubenek a zajímavá Koliba Goralský dvor s atrakcemi a domácími zvířaty. Po silnici jsem došel do Červeného Kláštora
68 fotek, 23.6.2015, 39 zobrazení, 4 komentáře | architektura, cestování, krajina, příroda, vesnice
4. část 3. dne 5-denního pobytu pěších turistů KČT Třinec v rozsáhlém NP PIENINY. Z Prielomu Lesnického potoka jsem došel k Chatě Pieniny. Je zde plno atrakcí - venkovní posezení, množství dřevěných soch, hudebníci, půjčovna kol a vzpomínal jsem, jak jsme tu byli na 3.denním turistickém pobytu s SKP Ostrava před 20 lety. Prošel jsem si obec Lesnicu, která v rámci přeshraniční turistiky a spolupráce s polským městem Szczawnica si udržuje turistický ruch. Pak jsem zamířil na kopec Targov.
197 fotek, 23.6.2015, 44 zobrazení, 4 komentáře | cestování, krajina, příroda, rodina-přátelé, zvířata
3. část 3. dne 5-denního pobytu pěších turistů KČT Třinec v rozsáhlých částech NP PIENINY. Od Červeného Kláštora jsem prošel 8 km dlouhý Prielom Dunajca, až k přístavišti pltí Lesnica a poté 200 m zpět a pak Prielom Lesnického potoka. Na trase po Dunajci projely desítky pltí místy po klidné vodě a místy peřejemi či v úzkém rychlém proudu, pod krásnými skalami. U Dunajce jsem zahlédl plno květů na krásné louce i cestou podél řeky. Infotabule seznamovaly s faunou a flórou a se zajímavostmi a krásami NP Pieniny. Potkával jsem třinecké turisty, kteří se po splutí Dunajce na pltích vraceli zpět pěšky či na vypůjčených kolách. I když krátce poprchalo, pro všechny to byly příjemné zážitky.
89 fotek, 23.6.2015, 32 zobrazení, 6 komentářů | architektura, cestování, krajina, příroda, vesnice
2. část 3. dne 5-denního pobytu pěších turistů KČT Třinec v rozsáhlých oblastech NP PIENINY. Na samostatné trase jsem si prohlédl na okraji obce Červený Kláštor pěkný park s mohutnými lípami, nově vytvořenou kopií sousoší Nejsvětější Trojice se sv. Janem Nepomuckým, rekreační areál a přístaviště pltí a klášter s muzeem a kostel sv. Antonína Poustevníka, kde je uložen původní orginál sousoší Nejsvětější Trojice se sv.Janem Nepomuckým. Po prohlídce jsem zamířil přes park do Prielomu Dunajca.
46 fotek, 23.6.2015, 35 zobrazení, 2 komentáře | cestování, krajina, příroda, vesnice
1. část 3. dne 5-denního zájezdu pěších turistů KČT Třinec do rozsáhlých částí NP PIENINY. Účastníci zájezdu si zaplatili 10 Eur a pltěmi projeli Prielom Dunajca do Lesnice a odtud se pak vraceli pěšky nebo na kole po Pieninské cestě podél Dunajce zpět. V minulosti jsem na pltích jel 2x a 2x jsem Pieninskou cestu prošel a tak jsem zvolil jinou trasu. Přešel jsem lávku přes Dunajec a prošel jsem si Červený Kláštor, klášter a park. Pak jsem prošel Prielom Dunajca a Prielom Lesnického potoka a prohlédl jsem si venkovní zařízení Chaty Lesnica a obec Lesnicu. Poté jsem vyšlápl na vrch Targov, Vyhlídku, vrch Plašná 889 m a okolí. Pak okrajem Haligovských skal do obce Haligovce, odkud je vidět řady Haligovských skal. Dále po silnici a prohlédl jsem si rekreační zařízení Pod Haligovskými skalami na okraji obce a došel jsem do kláštera Červený Kláštor a dokončil jsem načatou prohlídku. Pak přes park a obec a lávku přes Dunajec a obec Sromowce Niźne jsem se vrátil do Schroniska Trzy Korony. Trasa - 23 km.
312 fotek, 27.1.2018, 88 zobrazení, 2 komentáře | cestování, krajina, rodina-přátelé, události, vesnice
Zájezd KČT Horní Datyně s dalšími účastníky z Třince, Ostravy, Frýdku-Místku a Havířova na 51. Zimní sraz KST + Stretnutie TOM a současně na X. Mezinárodní zimní sraz turistů v Oščadnici. Má trasa: Oščadnica-Dedovka (600 m), Hrebeň Rače (925 m - 974 m), Marguška, Laliky, )Veľká Rača (1236 m), Hrebeň Rače (974 m - 925 m), Oščadnica-Dedovka (600 m), Oščadnica (474 m). Od dolní stanice lanovky Dedovka jsem vystoupal pod lanovkou na Hrebeň Rače a pak na vrchol Veľkej Rače v mlze a mracích. Na trase, na vrcholu, u Schroniska PTTK Wielka Razca (1230 m) i v chatě bylo mnoho pěších turistů, běžkařů, sjezdařů a skialpinistů. Potkávali se zde přátelé a známí z ČR, SR a PL a seznamovali jsme se s novými sympatickými lidmi. Stejnou cestou jsme se vraceli zpět do Dedovky a odtud jsem pokračoval po silnici podél potoka Dedovka, chat a hotelu Marlene do Oščadnice. Prošel jsem obcí kolem kostela, fary, betlému a navštívil jsem důležitá srazová místa: kulturně-společenský sál v obrovském stanu, Infocentrum a kulturní dům se sídlem organizačního štábu, registračního místa, s informacemi o akcích, které byly pro účastníky připraveny na 4 dny od 25.1. - 28.1.2018. Do Oščadnice přicházeli či přijížděli svozovými BUSy z koncovek tras turisté a běžkaři a na náměstí regulovčíci (hasiči aj.) organizovali dopravu a podávali informace. Organizace byla velmi dobrá. Na škodu byl jen nedostatek sněhu v nižších polohách, kde část tras byla změněna na pěší a rovněž koncovky běžkařských tras do Oščadnice museli dojít pěšky. Autorem fotek s písmenem za číslem je Břetislav B.
139 fotek, 9.12.2017, 161 zobrazení, 4 komentáře | příroda, rodina-přátelé, události, zábava, bydlení
MIMOŘÁDNĚ - MIMO POŘADÍ. Na vrchu Lipí i na jeho svahu postupně od předchozího pátečního dne rozložili zimní táborníci několik desítek stanů a bylo velké vítání s příchozími přáteli. Před tábořením napadlo 25 cm sněhu a v krásné přírodě si připravovali jídlo, připíjeli na zdraví, se dvěma kytaristy zpívali a bavili se u ohně. Po slavnostní fanfáře na trubku uvítal na 51. ročníku Zimního táboření Klondyke 2017 na Lipí zimní táborníky Mgr. Jan Sládek z pořádajícího KČT Horní Datyně, připomněl předchozích 5 desetiletých období zimních táboření na Smrku, Travném, Ropici, Slavíči a Kalužném v MS Beskydech a zazpívali jsme si s tóny trubky píseň Beskyde, Beskyde. Zábava pak pokračovala. Na táboření (8.12. - 10.12.2017) přicházeli další a další zimní táborníci. ( Albumy z loňského jubilejního 50. Zimního táboření Klondyke 2016 na vrchu Kalužný nedaleko chaty Slavíč v MS Beskydech jsou dosud mimořádně mimo pořadí na http://tuzr.rajce.idnes.cz
Do oblíbených alb (nahoře) jsem přiřadil fotografy s albumy ze Zimních táboření Klondyke 2016 a 2017.

Komentáře

přidat komentář

Rajce.net je největší česká sociální síť
zaměřená na sdílení fotografií a videí.

Nabízí neomezený prostor zdarma, snadnou a rychlou výrobu fotoknih i jiných fotoproduktů.